Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych 2021.06.12

Dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię św., 12 czerwca 2021 roku razem z rodzicami wyruszyły na pielgrzymkę dziękczynną. W Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie, dzieci podziękowały za dar Komunii św. i swoje życie oddały w opiekę Maryi.  Po Mszy św. był czas zwiedzania. Pielgrzymi z zaciekawieniem słuchali Pani Przewodnik i oglądali różne miejsca, które stanowią świętokrzyskie sanktuarium: drogę krzyżową z okazałą Golgotą, grotę lurdzką, kaplice i oratoria, pomniki, mini zoo i inne.

Drugą część pielgrzymki stanowiła piesza wędrówka Szlakiem Królewskim na Łysą Górą, która zwana jest Świętym Krzyżem z racji relikwii Krzyża Pana Jezusa, przechowywanych  na szczycie góry od tysiąca lat. W klasztorze na Świętym Krzyżu, uczestnicy pielgrzymki adorowali Krzyż Chrystusa i zwiedzali to piękne miejsce kultu. Zapoznali się również z legendami świętokrzyskimi i zobaczyli jak wygląda Gołoborze. Pielgrzymowanie zakończyło się zakupem pamiątek.

Boże Ciało – Kliszów 2021.06.03

Tegoroczne parafialne Uroczystości Bożego Ciała odbyły się w Kliszowie. Dziękujemy mieszkańcom Kliszowa za przygotowanie ołtarzy, a wszystkim za wspólną modlitwę. Niech modlitwa ta będzie dla nas umocnieniem wiary w żywą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Pielgrzymka dzieci rocznicowych 2021.05.29

W Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski,Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie, dzieci z klasy IV, przeżywające w tym roku rocznicę I Komunii św., dziękowały Panu Bogu za dar Chrystusa Eucharystycznego i zawierzyły się opiece Maryi. Po Mszy św., która była najważniejszym momentem pielgrzymowania, dzieci wraz z rodzicami, poznały historię powstania sanktuarium i zwiedzały miejsca do niego przyległe. Najwięcej czasu pielgrzymi spędzili na okazałej Golgocie, w której znajduje się ponad 40 kaplic i oratoriów, upamiętniających wydarzenia historyczne i wybitne postaci narodu polskiego.

Po obiedzie uczestnicy pielgrzymki, pojechali autokarem do Nowej Słupi, skąd Szlakiem Królewskim wędrowali na Łysą Górą, która zwana jest Świętym Krzyżem z racji relikwii Krzyża Pana Jezusa, przechowywanych  na szczycie góry od tysiąca lat. W Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy strzegą Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, był czas na modlitwę, adorację Krzyża Chrystusa, zwiedzanie muzeum misyjnego, wejście na wieżę, odpoczynek i zakup pamiątek.

Przed wyjazdem w drogę powrotną, dzieci miały okazję zobaczyć Gołoborze. Tak miejscowa ludność nazwała obszar bezleśny (goły od boru), znajdujący się na stoku pasma górskiego. Dzieci zapoznały się z procesem powstania gołoborza oraz posłuchały regionalnych legend.

Dziękujemy ks. Piotrowi za zorganizowanie pielgrzymki.

Odpust parafialny św. Wojciecha

Dziś Odpust parafialny, który jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina. Chciejmy zatem głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Pana Boga. Prośmy Patrona naszej Parafii, św. Wojciecha o opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem.

Triduum Sacrum i Wielkanoc 2021