Duszpasterze

ks. Witold Szczur – proboszcz

ks. Krzysztof Bartkiewicz – wikariusz