Patron Parafii

Patronem parafii jest św. Wojciech BM

 

Modlitwy pochodzą z modlitewników.

Litania do Świętego Wojciecha (1)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Wojciechu, patronie nasz, –

Święty Wojciechu, męczenniku i wyznawco, –

Święty Wojciechu, urodzony na czeskiej ziemi, –

Wszelkimi cnotami ozdobiony, –

Mężu według Serca Bożego, –

Dobrym przykładem owocom swoim przyświecający, –

Pasterzu gorliwie o zbawienie dusz Twojej owczarni dbający, –

Złe obyczaje wykorzeniający, –

Nad występkami ubolewający, –

Wierny naśladowco Chrystusa Pana, –

Węgrom, Prusom i Polakom światło wiary niosący, –

U pogan wobec śmierci nieustraszony, –

Wiarę Chrystusową męczeństwem potwierdzający, –

Za słowo Chrystusa śmierć ponoszący,-

Patronie i Opiekunie Ojczyzny naszej, –

Patronie uciśnionych i ubogich ludzi, –

Dobry Pasterzu, –

Chwało i ozdobo Ojczyzny naszej, –

Wzorze duchowieństwa, –

Drogo do życia wiecznego, –

Abyśmy z grzechów powstali, –

Abyśmy do stałości w wierze świętej powrócili, –

Abyśmy otrzymali miłosierdzie za Twoją przyczyną, –

Abyśmy żyjąc według przykazań Bożych, żywot wieczny otrzymali, –

Abyśmy razem z Tobą Boga chwalili, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

K. Przez zasługi świętego Wojciecha,

W. Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się:

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

*********************************************

Litania do Świętego Wojciecha Patrona i Opiekuna Polski

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchy Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.

Święty Wojciechu, módl się za nami.

Święty Wojciechu, wiernie Boga się trzymający, –

Święty Wojciechu, chwało Krzyża świętego, –

Święty Wojciechu, czcicielu Najświętszego Sakramentu, –

Święty Wojciechu, opiekunie Kościoła Gnieźnieńskiego, –

Święty Wojciechu, ozdobo swojego i naszego narodu, –

Święty Wojciechu, ozdobo narodów Europy, –

Święty Wojciechu, kielichem zbawienia częstujący, –

Święty Wojciechu – Janie Chrzcicielu Gdańszczan i Prusów, –

Święty Wojciechu, Apostole i Męczenniku, –

Święty Wojciechu, w śmierci nieustraszony, –

Święty Wojciechu, nad śmierć mocniejszy, –

Święty Wojciechu, wierny sługo Boży, –

Święty Wojciechu, woli Bożej poddany, –

Święty Wojciechu, postrachu duchów ciemności, –

Święty Wojciechu, mężu wielkiej wiedzy i roztropności, –

Święty Wojciechu, wierny przyjacielu Bolesława Chrobrego, –

Święty Wojciechu, wierny przyjacielu i współpracowniku cesarza Ottona III w najszlachetniejszych jego zamysłach, –

Święty Wojciechu, mężu nieustraszony, –

Święty Wojciechu, mężu wielkiej ewangelizacji Europy, –

Święty Wojciechu, gorliwy sługo Chrystusa, –

Święty Wojciechu, wierny naśladowco Chrystusa, –

Święty Wojciechu, mężu prawdziwie Apostolski, –

Święty Wojciechu, o światło Ewangelii dla narodów zatroskany, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Święty Wojciechu, pierwszy Apostole narodu naszego, bądź Polsce Patronem w niebie. Ty pierwsze ziarno wiary Chrystusowej rzuciłeś na niwy kraju naszego. Ty pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego w duszach przodków naszych roznieciłeś. Uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko kochali i święcie przechowywali, aby naród nasz zawsze był sprawiedliwy i zawsze żył w wierze, abyśmy kochając Kościół święty i słuchając następców Twoich wszelkimi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez zasługi świętego Wojciecha, Jezu Chryste, usłysz nas i za jego prośbami przybądź nam ku pomocy. Amen.

*********************************************

Litania do Świętego Wojciecha (3)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty, Boże –

Święta Trójco, jedyny Boże, –

Święta Maryjo – módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko, –

Święta Panno nad pannami, –

Święty Wojciechu, –

Święty Wojciechu, z pobożnych i szlachetnych rodziców narodzony, –

Święty Wojciechu, sławo słowiańskich narodów módl się za nami, –

Święty Wojciechu, zaszczycie i światło narodu naszego, –

Święty Wojciechu, od pierwszych dni Bogu poświęcony, –

Święty Wojciechu, w dzieciństwie łask Panny Maryi doznający, –

Święty Wojciechu, w łasce Bożej ciągle wzrastający, –

Święty Wojciechu, szczególniejszy Maryi czcicielu, –

Święty Wojciechu, w postach i modlitwach się kochający, –

Święty Wojciechu, mężnie pokusy zwyciężający, –

Święty Wojciechu, pogromco szatanów, –

Święty Wojciechu, wzorze pokory i posłuszeństwa, –

Święty Wojciechu przenoszący ustronie klasztorne nad zaszczyty pasterskie, –

Święty Wojciechu, doskonałości życia jedynie pragnący, –

Święty Wojciechu, cudami od Boga w życiu wsławiony, –

Święty Wojciechu, dobre uczynki pilnie pełniący, –

Święty Wojciechu, towarzyszu poufały króla Bolesława, –

Święty Wojciechu, miłością najwyższą z Królem Niebios połączony, –

Święty Wojciechu, niezmordowany pracowniku winnicy Chrystusowej, –

Święty Wojciechu, misjonarzu i Chrzcicielu Gdańska, –

Święty Wojciechu, apostole narodu pruskiego, –

Święty Wojciechu, od bałwochwalczych prusaków zamordowany, –

Święty Wojciechu, od samych niewiernych równo ze złotem ceniony, –

Święty Wojciechu, ozdobo św. Kościoła Gnieźnieńskiego, –

Święty Wojciechu, drogi skarbie miasta Gniezna, –

Święty Wojciechu, Patronie i opiekunie narodu naszego, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

W: Módl się za nami św. Wojciechu,

O: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Módlmy się:

Niechaj nam, błagamy Cię, Panie Boże, błogosławiony sługa Twój Wojciech, biskup i męczennik, zjedna Twoje miłosierdzie, abyś nam występki nasze przebaczyć i dobrodziejstw pożądanych, łaskawie udzielić raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*********************************************

Modlitwa do św. Wojciecha Patrona Parafii

Patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła, Święty Wojciechu, twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, prace i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie – wytrwanie. Weź w opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą. Módl się do Boga za chorych i cierpiących naszej parafii. Uproś, Patronie nasz, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga.

*********************************************

Modlitwa do św. Wojciecha ( 23 kwietnia )

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen. Do patrona parafii Patronie naszej parafii, stróżu naszego kościoła, Święty Wojciechu, twojemu orędownictwu powierzamy nasze potrzeby, prace i nasze dusze. Proś o łaskę i pomoc dla nas, abyśmy mocni w wierze żyli ufnością w dobroć Bożą i kierowali się w życiu miłością i sprawiedliwością. Błądzących prowadź do Kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę pokuty, miłującym Ciebie – wytrwanie. Weź w opiekę małżeństwa     i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci, czuwaj nad młodzieżą. Módl się do Boga za chorych i cierpiących naszej parafii. Uproś, Patronie nasz, błogosławieństwo dla naszych pól i warsztatów. Obudź ducha pobożności i miłości do Matki Bożej. Spraw swą modlitwą u Boga, abyśmy kochali nasz Kościół, żyli według przykazań i osiągnęli chwałę u Boga.

Błogosławieni, Modlitewnik dla młodzieży, Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblios Tarnów 2000, s. 232

***************************************

Modlitwa do św. Wojciecha kard. Augusta Hlonda.

Wszechmogący Wieczny Boże, uciekając się pod opiekę św. Wojciecha, który za życia swego był narodowi naszemu przykładem wiary i przyjacielem, a teraz przed Obliczem Twego Majestatu jest naszym Orędownikiem, błagamy Cię, wysłuchaj łaskawie modlitwy, którą do Ciebie przez wstawiennictwo Świętego Męczennika zanosi wierny lud Twój.

Ty zaś, Matko Boża, Królowo Polski i Wniebowzięta Patronko świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, okaż nam dobrotliwość Swego Niepokalanego Serca.

Św. Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdzał go w wierze, uproś nam umiłowanie Prawdy Przedwiecznej.

Św. Wojciechu, któryś w duszę polską wszczepił cześć i miłość ku Bogarodzicy Dziewicy, wyproś nam Jej przemożną opiekę.

Św. Wojciechu, prawa Bożego głosicielu nieugięty, wyproś kapłanom polskim ducha żarliwości i apostolstwa.

Św. Wojciechu, darem rady osobliwie obdarzony, któryś utwierdzał królów w wierze świętej, wyproś rządcom Rzeczypospolitej zrozumienie Twej woli i światło w rządach.

Św. Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę świętą, wyproś nam stałość i męstwo w wyznawaniu Chrystusa życiem całym.

Św. Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku, wyproś nam trwałą wierność Kościołowi świętemu.

Św. Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy odzyskanie wolności, wyproś Ojczyźnie naszej ducha jedności i zgody.

Niech Cię wielbi, Panie Boże nasz, lud polski przy grobie Świętego Męczennika, by Jego krew ofiarna wyjednywała narodowi dalsze Twe łaski i opiekę.

Przez zasługi św. Wojciecha, udziel nam, Boże, grzechów odpuszczenia.

Przez zasługi św. Wojciecha, naucz nas, Boże, odradzać się przez łaskę świętych sakramentów, żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, aby naród polski swych świętych posłannictw dopełnił.

Przez zasługi św. Wojciecha, spraw, Boże, abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu rajskiego wesela dostąpić mogli. Amen.

***************************************

Modlitwa za wstawiennictwem św. Wojciecha

Prosimy Cię, Panie, niech święty Wojciech; biskup i męczennik, wyjedna nam miłosierdzie Twoje, abyśmy otrzymali grzechów odpuszczenie i upragnione łaski.

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***************************************

Modlitwy o wstawiennictwo św. Wojciecha

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wymawianiu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie.

Boże, który uwieńczyłeś wiarę św. Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego ciałem; spraw, prosimy, abyśmy ciągle postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba.

Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci św. Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął, przelawszy krew dla Ciebie.

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny i naszej parafii! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy z Twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

***************************************

Modlitwa za wstawiennictwem św. Wojciecha

Prosimy Cię, Panie, niech święty Wojciech; biskup i męczennik, wyjedna nam miłosierdzie Twoje, abyśmy otrzymali grzechów odpuszczenie i upragnione łaski.

Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***************************************

Jubileuszowa modlitwa do św. Wojciecha (1997 r.)

Wszechmogący Boże, Ty przez nauczanie i chwalebne męczeństwo św. Wojciecha, od samych początków umacniałeś nasz naród w wyznawaniu Twego Imienia. Ty sprawiłeś, że dar łaski wiary zasiany przez św. Wojciecha i użyźniony jego męczeńską krwią, scalał i jednoczył Polaków we wszystkich trudnych i bolesnych momentach tysiącletniej historii narodu. W wyjątkowej chwili przełomu wieków, jak nasi ojcowie, stajemy u grobu Świętego Męczennika i wspominamy wielkie wydarzenia roku tysięcznego, kiedy w obecności Legatów Papieża Sylwestra II, cesarza Ottona III i ówczesnego Księcia Bolesława Chrobrego, rozpoczęło się wykuwanie zrębów naszej narodowej i państwowej tożsamości. Świadomi powagi obecnego czasu oraz odpowiedzialności za losy Kościoła i Ojczyzny u progu nowego tysiąclecia, pragniemy wznieść naszą modlitwę wołając:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

Wszechmogący Boże, przywołując słowa Piotra naszych czasów wygłoszone w Gnieźnie podczas I Pielgrzymki do ojczyzny, pokornie dziękujemy, że to właśnie przy relikwiach św. Wojciecha została ustanowiona pierwsza polska Metropolia, kładąc podwaliny ładu hierarchicznego dla przyszłych dziejów Kościoła w Polsce. Otaczaj go swoją opieką i spraw, aby mógł cieszyć się świętością wszystkich swoich dzieci i bez przeszkód wypełniać ewangelizacyjną misję głoszenia Dobrej Nowiny światu:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, Ty słowami Ojca Świętego Jana Pawła II przypominasz nam, że Wojciechowe Gniazdo – Gniezno zawsze wyrażało jedność naszego narodu z początkiem Ojczyzny. „Gdybyśmy bowiem oderwali się od naszych korzeni, gdybyśmy zapomnieli o naszym Gnieździe, zagubilibyśmy także siebie wśród zawiłych dróg historii”. Spraw prosimy, abyśmy nigdy nie zagubili naszych duchowych korzeni, a budując przyszłość naszej Ojczyzny, opierali ją na trwałym fundamencie wartości ewangelicznych:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, św. Wojciech całym swym życiem był wiernym świadkiem i nauczycielem Twojej Ewangelii. Prawda zaś Ewangelii, jak chleb jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju każdego społeczeństwa, które potrzebuje duchowej odnowy i troski o prymat wartości ludzkich (Jan Paweł II). Św. Wojciech – odważny i jawny świadek Chrystusowej tajemnicy, przekazał każdemu z nas misję przeniesienia tego płomienia wiary przez próg nowego tysiąclecia. Odpowiedzialność za dziedzictwo katolickiej wiary    i chrześcijańskiej kultury narodowej jest złożona w kruche dłonie każdego z nas. Dopomóż nam Boże, abyśmy okazali się godni wielkiego duchowego dziedzictwa Apostoła Słowian i tak jak on potrafili dawać żywe świadectwo wiary:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

Wszechmogący Boże, Ty w Apostole Słowian dałeś nam przykład i wzór posługi misyjnej. Święty Męczennik nie tylko Ewangelię głosił, ale i oddał za nią życie, dzięki czem u ewangeliczny posiew Jego męczeńskiej śmierci wciąż przynosi duchowe owoce i wzywa nas do modlitwy w misyjnych intencjach Kościoła. Wspieraj swoją łaską misjonarzy i misjonarki, otaczaj opieką wszystkie misyjne dzieła i błogosław tym, którzy swoją pracą, modlitwą i ofiarą wspierają ewangelizacyjną posługę Kościoła. Obdarz nas licznymi powołaniami misyjnymi, aby nowe zastępy apostołów, tak jak św. Wojciech, mogły podjąć misyjną posługę głoszenia Dobrej Nowiny światu. Niech misyjny zapał i apostolskie zaangażowanie wszystkich ochrzczonych stanie się zwiastunem nowej wiosny chrześcijaństwa:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, Święty Wojciech swą prawością i wrażliwością na potrzeby bliźnich był otwarty na duchowe i materialne braki, wówczas jeszcze nie tak bardzo podzielonego świata. Dziedzictwo św. Wojciecha przekracza i niweluje ludzkie granice i niedostatki, zastępując nienawiść – miłością, a zło i niesprawiedliwość – dobrem i sprawiedliwością. Niech wojciechowe dziedzictwo jedności i dobra współbrzmi z treściami Roku Jubileuszowego, w którym tak dobitnie rozbrzmiewa Chrystusowe wezwanie do nawrócenia. Niech ten czas przyniesie owoce wzajemnego pojednania, otwarcia i braterskiej miłości:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, w św. Wojciechu dałeś nam Patrona naszych trudnych czasów, Patrona i opiekuna naszego życia. On ciągle jest obecny w piastowskim Gnieźnie, naszym narodzie i Kościele. Obecnie zaś, gdy runął mur dzielący Europę i stopniowo przemijają dotychczasowe podziały, św. Wojciech, jak przed tysiącem lat, staje się patronem jednoczącej się Europy i nowej ewangelizacji. Na progu trzeciego tysiąclecia, misja św. Wojciecha domaga się nowej aktualizacji, nowego zapału i nowej wrażliwości. Daj nam Panie, abyśmy tak jak św. Męczennik potrafili dobrze odczytywać znaki czasu i jako społeczność Kościoła właściwie na nie odpowiadać:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

Boże, poprzez obchody milenium męczeństwa św. Wojciecha w naszej Ojczyźnie, zanurzamy się w samo serce nauki Chrystusowej. Św. Paweł – Apostoł narodów, wzywa nas: „Tak w Nim postępujcie: zapuście w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności” (Kol 2,6-7). Ten biblijny drogowskaz wiary ukazuje nam jedyną – Chrystusową drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Udziel nam Panie światła i mądrości, abyśmy zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i ogólnonarodowym – tak jak nasi ojcowie – potrafili do końca naszych dni okazać wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi:

K. Przez zasługi św. Wojciecha.

W. Wysłuchaj nas Panie.

„Boże, w świętych swych chwalebny, co ich zsyłasz w czas potrzebny. Daj, niech dojdziemy przez Wojciecha, gdzie wieczysta jest pociecha”.

R. Amen.

adana escort - escort adana - adana escort bayan - escort - adana bayan escort