Rekolekcje w Olchowej 2019.03.14-16

Młodzież trzecich klas gimnazjum uczestniczyła w rekolekcjach przygotowujących do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. W dniach 14 – 16 marca gościliśmy w Ośrodku Młodzieżowym „Brama Bieszczad” w Olchowej k/Leska. Nasze rekolekcje prowadził Dyrektor Ośrodka ks. Adam Lechwar. Oprócz naszych ćwiczeń duchowych, modlitwy i rozważania Słowa Bożego mieliśmy okazję poznać Bieszczady. Wieczorem we czwartek po zabawach integracyjnych była chwila na konferencję i modlitwę.
W piątek rano po śniadaniu wyruszyliśmy do Jasienia – Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej. Kustosz opowiedział nam historię związaną z tym miejscem. Tu także uczestniczyliśmy we Mszy św. Następnie byliśmy w cerkwi w Czarnej, gdzie poznawaliśmy cechy budownictwa w obrządkach wschodnich. Kolejnym etapem była zagroda żubra w Mucznem oraz Pawilon wystawowy w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, którego twórcą jest Nadleśnictwo Stuposiany. Stamtąd pokonując wielką obwodnicę bieszczadzką dotarliśmy nad Solinę. Już zapadał zmrok jak przyjechaliśmy do ośrodka. Po obiadokolacji i chwili wytchnienia był dalszy ciąg ćwiczeń rekolekcyjnych.
W sobotę, ostatnim dniu naszego wyjazdu byliśmy w Zagórzu przy skwerku poświęconym Janowi Pawłowi II, pomniku Konfederatów Barskich, ruinach klasztoru oraz w Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia. W południe wróciliśmy do ośrodka i modliliśmy się na Mszy św. Po obiedzie wyruszyliśmy w powrotną drogę. Zatrzymaliśmy się jeszcze w Rezerwacie Przyrody „Prządki” w Czarnorzekach i w Zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu. Pełni wrażeń wróciliśmy do naszych domów.
Dziękujemy naszym Wychowawcom za poświęcony nam czas oraz Panu Wójtowi  za wsparcie finansowe naszego wyjazdu.
Poniżej fotorelacja z wyjazdu.