Remont organów – Gawłuszowice

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Renowacja i konserwacja zabytkowych organów w kościele pw. św. Wojciecha
w Gawłuszowicach”.

Zapytanie ofertowe.

Opis warunków i przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego.

Zakres prac konserwatorsko – organmistrzowskich przy organach.

Oferta