Pielgrzymka do Kodnia 2018.08.04

W środku wakacji, dokładnie 4 sierpnia 2018 roku, pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Królowej Podlasia – Matki Bożej Matki Jedności w Kodniu. Swój pobyt w tym miasteczku, założonym przez Jana Sapiehę w 1511 roku, rozpoczęliśmy w świątyni parafialnej pw. św. Anny. To tam znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. W kościele zapoznaliśmy się z historią Kodnia i okolicznościami sprowadzenia obrazu Matki Bożej z Rzymu. Uczestniczyliśmy też w uroczystym odsłonięciu obrazu oraz we Mszy św. Wszyscy oddaliśmy się opiece Matki Bożej, której cudowny obraz został przywieziony przez Mikołaja Sapiehę z Rzymu w 1631 roku. Po Eucharystii z Panią Przewodnik, mimo palącego słońca, zawędrowaliśmy na kalwarię. To tam niegdyś stał zamek Sapiehów, z którego dziś mogliśmy zobaczyć tylko fundamenty. Na kalwarii odwiedziliśmy kościół pw. Ducha Świętego, modliliśmy się przy figurze Św. Jana Pawła II, który jako kardynał dwukrotnie odwiedził Kodeń oraz podziwialiśmy Ogród Zielny Matki Bożej. Na chwilę zajrzeliśmy też do parafialnego muzeum.

Po smacznym obiedzie i chwili odpoczynku w „Zajeździe Kodeńskim”, w godzinach popołudniowych odwiedziliśmy prawosławny klasztor i świątynię pw. Św. Onufrego w Jabłecznej. Po wysłuchaniu historii monasteru udaliśmy się na spacer nad urokliwy Bug i granicę Polsko-Białoruską. Ostatnim akcentem naszego pielgrzymowania, była wizyta w jedynej na świecie katolickiej parafii unickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego pw. Świętego Nikity w Kostomłotach. Zapoznaliśmy się z pięknie opowiadaną historią powstania drewnianej kostomłockiej cerkwi, pochodzącej z pierwszej połowy XVII w. Zmęczeni, ale radośni powróciliśmy do Gawłuszowic przed północą.
x.Piotr