Rekolekcje w Muzeum Kardynała 2018.03.16

Pierwszego dnia wielkopostnych rekolekcji szkolnych, młodzież wraz z opiekunami udała się z wizytą do Kardynała Kozłowieckiego. Książę Kościoła – bo takim mianem określa się kardynałów – Kard. Adam Kozłowiecki, ma swoje muzeum w Hucie Komorowskiej – miejscowości, w której się urodził i wychował.

Po miłym przywitaniu przez Ks. Daniela Korycińskiego, Dyrektora Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego i Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej oraz Panią Kustosz Muzeum Katarzynę Cesarz, podzieleni na dwie grupy, zwiedzaliśmy dom pełen pamiątek po Misjonarzu Afryki. Wystawy, prezentacje, filmy i ciekawe opowieści opiekunów miejsca, sprawiły, że mogliśmy choć trochę duchowo przenieść się na afrykańską ziemię oraz poznać sylwetkę 96 letniego Kardynała Kozłowieckiego, który zmarł w 2007 roku i został pochowany w Lusace w Zambii.

W drugiej części naszego pobytu były zajęcia artystyczne, na które złożyły się umiejętności farbowania i konstruowania. Mimo padającego deszczu, wszystkim dopisywał dobry humor.

Na zakończenie udaliśmy się do kościoła parafialnego pw. św. Rodziny w Hucie Komorowskiej, gdzie Ks. Daniel przybliżył nam postać św. Charbela i poprowadził nabożeństwo przy jego relikwiach.