Niedziela Palmowa 2018.03.25

Wszystkie rodziny naszej parafii zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie na wykonanie palmy wielkanocnej. Palmę mogą wykonać rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami.

W Niedzielę Palmową będziemy uczestniczyli w uroczystej procesji. Specjalnie powołana komisja dokona oceny palm. Brane będą pod uwagę następujące kryteria: wysokość palmy, walory estetyczne (kompozycja, dobór barw); różnorodność użytych materiałów tworzących palmę, wykorzystanie wyłącznie materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.

Za udział w konkursie przewidziane są nagrody, które ufunduje Pizzeria WOK u Joanny
z Ostrówka. Zapraszamy do udziału w konkursie.