Fundacja Światło – Życie

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele Fundacji Światło-Życie, która zajmuje się wychowaniem młodzieży. Fundacja jest bezpośrednio związana z duszpasterstwem dzieci i młodzieży zwanym Oazą. Otrzymane środki wykorzystane zostaną do realizacji celów statutowych a zwłaszcza na funkcjonowanie Ośrodka Turystycznego dla młodzieży „Brama Bieszczad” w Olchowej. Potrzebne informacje:

KRS:0000071891

cel szczegółowy „BRAMA BIESZCZAD”

Bóg zapłać za życzliwość.