Roraty Adwent 2017

Dobremu przeżywaniu adwentu służą roraty. Od 4 grudnia w ciągu tygodnia Msza św. roratnia o godz. 700. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej modlitwy. W czasie rorat będą specjalne kazania związane
ze św. Józefem. Na zakończenie Rorat dla dzieci i dorosłych upominki.