Błogosławieństwo ministrantów 2017.09.24

W ostatnią niedzielę, w naszej parafii, do grona ministrantów zostało uroczyście przyjętych trzech chłopów. Po długim przygotowaniu zostali dopuszczeni do posługiwania przy ołtarzu. Ponadto trzech starszych ministrantów otrzymało błogosławieństwo do posługi ceremoniarza. Ministrantów prowadzi i przygotował ich do tego wydarzenia ks. Krzysztof – nasz wikariusz.

Polecajmy wszystkich ministrantów w naszych modlitwach, oraz prośmy Pana Jezusa aby powołał do swojej służby młodych z naszej wspólnoty.