Jubileusz ks. Ryszarda Serafina 2017.06.18

Nasz Rodak ks. Ryszard Serafin pochodzący z Milanowa obchodził dziś Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Dziś także zgodnie z naszą tradycją mieszkańcy Kliszowa przyszli
w procesji błagalnej do kościoła na sumę.

Dziękowaliśmy Bogu za dar kapłaństwa, prosili o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Wraz z mieszkańcami Kliszowa prosiliśmy o Boże błogosławieństwo dla nich.