Zakończenie prac remontwych 2017.06.14

Dziś zakończono kolejny etap prac przy remoncie naszego kościoła.
Wykonano kompleksowy remont dachu. Wymieniono uszkodzone elementy konstrukcyjne dachu i cały gont.

Ciekawostki:
– powierzchnia dachu 647,33 m2
– na jeden metr kwadratowy kładzie się ok 73 klepki (desek, gontu)
– razem na dachu kościoła w roku minionym i bieżącym przybito ok. 47255 klepek.

Do remontu pozostały kruchty, soboty i dach zakrystii, a także posadowienie kościoła. Prace będą kontynuowane w najbliższych latach.

Wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wsparli dzieło remontu – Bóg zapłać.