Prace remontowe przy kościele 2017.05

Zbliżamy się do zakończenia drugiego etapu prac remontowych przy naszym kościele. Pozostały jeszcze prace przy apsydzie, tak wewnętrzne (wymiana belek konstrukcyjnych dachu), jak i zewnętrzne (wymiana części deskowania i całego gontu). Odnowiona zostanie także gloria z literami S V (święty Wojciech), wykonana za czasów ks. Szklarskiego (ok 1860 r.). Wcześniej w tym miejscu był metalowy krzyż.
Jeśli będzie sprzyjająca pogoda prace powinny zakończyć się ok. połowy czerwca.