Remont kościoła 2016.05.07

Trwa remont kościoła.

Poniżej zamieszczone są zdjęcia z prowadzonego remontu. Autorem zdjęć jest P. Łukasz Gołda – kierownik budowy. Zdjęcia 1-13 przedstawiają prace przy wieży. Zdjęcia 14 i 15 przedstawiają prace przy impregnacji i ociepleniu stropu kościoła. Pozostałe zdjęcia pokazują uszkodzony gzyms i belki stropowe na nawie głównej od strony południowej.