Odkrycie w czasie prac remontowych 2016.04

Podczas prac wykonywanych przy remoncie naszego kościoła odkryto deski z polichromią. Były przybite do belek stropowych stroną malowaną do wewnątrz. Stąd też nie były widoczne od strony strychu. Prawdopodobnie w czasie wcześniej wykonywanych remontów kościoła wymieniono deskowanie sufitu. Przybito nowe deski od wewnątrz kościoła i je pomalowano. Stare deski z malowidłami wykorzystano do wykonania podłogi na strychu. Trudno określić z jakiego czasu pochodzą malowidła. Podczas ostatniego remontu prowadzonego w latach siedemdziesiątych XX w. wymieniono tylko część podłogi na strychu. (wymieniono to co było uszkodzone). Dlatego zachowało się wcześniejsze deskowanie. Można przypuszczać, że malowidła mogą pochodzić z czasu budowy kościoła.