Wieczornica o przemijaniu 2015.11.16

„A jednak po nas coś zostanie”

W dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 18.00 w kościele św. Wojciecha BM w Gawłuszowicach młodzież Wspólnoty Światło – Życie przedstawiła program słowno-muzyczny „A jednak po nas coś zostanie”. Program adresowany do wszystkich, którzy zechcieli zatrzymać się choć na tę jedną krótką chwilę, aby w listopadowy wieczór poprzez interpretację poezji wieszczów polskich i religijną refleksję spojrzeć na sens ludzkiej wędrówki przez doczesność ku wieczności. W ten wieczór towarzyszyły nam też utwory muzyczne – „Zegarmistrz światła”  Tadeusza Woźniaka, „Biały krzyż” Janusz Kondratowicza, „Strażnik raju” Piotra Rubika czy też „Opadły mgły” Edwarda Stachury w wykonaniu młodych artystów.

Człowiek wciąż zdeterminowany przez świadomość odchodzenia i wydawałoby się przemijania, słyszy już chociażby w prefacji Mszy Świętej za Zmarłych: „Życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy…”, nadzieja ta wciąż przyświeca nam wierzącym, kiedy choćby na chwilę tracimy perspektywę chwały wiecznej szczęśliwości.

Dziś w świecie rozpędzonym w pędzie technicznego rozwoju i konsumpcji to swoiste memento jest po raz kolejny mocnym przypomnieniem, że Jezus wciąż woła: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21,33). Zatem aby, osiągnąć radość nieba, potrzeba posłuszeństwa słowu Pana… I ufności w Miłosierdzie Boże, że ten który jest Stwórcą wszechrzeczy przyjmie nas kiedyś utrudzonych wędrowców do swojego niebiańskiego Domu.
ks. Krzysztof