Spotkanie Młodych Staszów 2015.09.18-20

Diecezjalne Dni Młodych

W dniach od 18 do 20 września 2015 r. młodzież z naszej parafii uczestniczyła w Spotkaniu Młodzieży Diecezji Sandomierskiej w Staszowie. Wydarzenie to dla uczestników było przede wszystkim wielkim ubogaceniem duchowym. Oprócz modlitwy, spotkań z grupami ewangelizacyjnymi, osobistych świadectw nie brakowało również radosnej zabawy. Poprzez śpiew, taniec, zabawy integracyjne młodzież wyrażała swoją radość ze wspólnego spotkania. Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Dziękujemy młodzieży, która uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Dziękujemy również Wójtowi Gminy Gawłuszowice panu Janowi Nowakowi za okazaną życzliwość i pokrycie kosztów dojazdu autokarem.

Ks. Łukasz Turzyński
Ks. Krzysztof Bartkiewicz