Nabożeństwo Fatimskie 2015.09.13

Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie prowadził ks. Andrzej Kełlicz z Białorusi.