Rozpoczęcie Roku Wiary w parafii

Z inicjatywy Ojca św. Benedykta XVI w całym Kościele 11 października 2012 rozpocznie się Rok Wiary. Wydarzenie to łączy się z 50-tą rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II. Ojciec św. pisze w liście na rok wiary, że ta właśnie zbieżność „może być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II „nie tracą wartości ani blasku” (nr 5).

Dzień rozpoczęcia Roku Wiary, to także 20 rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI stwierdza, że właśnie Katechizm jest jednym z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II.

„Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują
w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary „rozbudzi
w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni”.

W niedziele 14 października 2012 w czasie Mszy św. o godz. 1130 w naszej parafii nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku wiary.

Zapraszamy do pogłębionej refleksji i modlitwy nad nasza wiarą.