Dzień Papieski

„Jan Paweł II – Papież Rodziny” – to temat Dnia Papieskiego,

który obchodziliśmy w niedzielę 14 października 2012.


„Kibicuj rodzinie”