Konferencja naukowa

Konferencja naukowa „Parafia pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach”

Kościół parafialny

9:00 – Msza św. na rozpoczęcie konferencji – modlitwie przewodniczy i Słowo Boże głosił – ks. Dr Jan Biedroń – Rektor Seminarium w Sandomierzu

10:00 – 10:30 – Referat na temat „Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach i jego wartość materialna i niematerialna dziedzictwa kultury polskiej wygłosił Ks. Andrzej Rusak – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gawłuszowicach

11:00 – Program słowno –muzyczny w wykonaniu młodzieży

11:30 – Referat na temat „Historia Parafii Gawłuszowice” wygłosił P. mgr Krzysztof Haptaś – Muzeum Regionalne w Mielcu

12:00 – Modlitwa Anioł Pański i przerwa

12:05 – Referat na temat „Święty Wojciech – świadek niezwykły” wygłosił ks. dr Jan Biedroń – Rektor Seminarium w Sandomierzu

12:30 – Referat na temat „Ks. Dr Adam Kopyciński jako proboszcz parafii Gawłuszowice” wygłosił P. dr Włodzimierz Gąsiewski

13:00 – dyskusja i zakończenie konferencji

 

Konferencja naukowa została dofinansowana przez
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
Dziękujemy