Wielkopostne rekolekcje 2015.03.15-17

Wielkopostne Rekolekcje w naszej parafii odbyły się
w dniach od 15-17 marca 2015 r. Rekolekcyjnemu skupieniu przewodniczył ks. Łukasz Szewczyk.
Program REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2015