PRZYSTANEK METANOIETE – rozważania wielkopostne

Zapraszamy na stronę
Rożważań wielkopostnych

Czas Wielkiego Postu okazją do pełniejszego spotkania z Chrystusem w Jego Słowie.