Spotkanie misyjne 2014.10.31

Na zakończenie nabożeństw Różańcowych gościliśmy w naszej parafii dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniela Korycińskiego. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją przedmiotów przywiezionych przez misjonarzy z naszej diecezji z Afryki i Ameryki Południowej. Zarówno dzieci jak i dorośli wykazali wielkie zainteresowanie nie tylko misyjnymi przedmiotami, ale również z wielką uwagą słuchali opowiadania na temat życia ludzi w krajach misyjnych i pracy misjonarzy. Następnie ks. Daniel poprowadził modlitwę różańcową w kilku językach. Spotkanie zakończyła Eucharystia w intencji misjonarzy, którą celebrował ks. Dyrektor wraz z księdzem Proboszczem. Dziękujemy serdecznie dzieciom z klasy III szkoły podstawowej i młodzieży oazowej za prowadzenie śpiewów oraz pani organistce i ks. Łukaszowi za grę na instrumentach.