Parafialny Dzień Skupienia 2014.10.2014

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II grupy maryjne naszej parafii przeżywały dzień Skupienia. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek oraz Hymnem do Ducha świętego. Po krótkiej konferencji udaliśmy się na spotkanie przy kawie w czasie którego nie brakowało dyskusji na wiele tematów dotyczących wiary i życia kościoła. Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu zanosiliśmy nasze modlitwy przez przyczynę Matki Najświętszej rozważając Tajemnice Radosne Różańca Świętego. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii w czasie, której prowadzący Ksiądz w homilii podkreślił jak wielkie znaczenie mają grupy maryjne w parafii oraz zwrócił uwagę „aby każdy członek grupy maryjnej w parafii na wzór Maryi niósł Jezusa innym, tak jak Ona niosła Go, gdy nawiedziła dom Elżbiety. Maryja jak troskliwa matka opiekuje się każdym z nas, jak opiekowała się Swoim Synem, i tę troskę o Niego powierza każdemu z nas”. Spotkanie zakończyło się wspólną agapą w salce parafialnej. Dzień skupienia prowadził ks. Łukasz. Kolejny styczniu. Już dziś zapraszamy.