Przywitanie ks. Damiana Stali 2014.06.19

Dziś diakon Damian Stala nasz rodak pochodzący z Gawłuszowic otrzymał w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu z rąk bpa Krzysztofa Nitkiewicza święcenia kapłańskie. Mieszkańcy Gawłuszowic przygotowali na granicy parafii w Krzemienicy powitanie ks. Damiana. Zebrało się ok. 100 osób. Na początku zaśpiewano pieśń „Barka” a następnie delegacja  Gawłuszowic powitała ks. Damiana chlebem i kwiatami. Neoprezbiter podziękował za przywitanie, zaprosił na Mszę św. prymicyjną, która będzie 29 czerwca
o godz 11:30. Na zakończenie zaśpiewano Apel Jasnogórski.

Dziękujemy za przygotowanie powitania.