Rekolekcje przed Bierzmowaniem 2014.03.13-15

W dniach 13.03-15.03.14 r. młodzież klas III gimnazjum Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Gawłuszowicach wzięła udział w rekolekcjach, które miały na celu przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania. Rekolekcje odbyły się w Ośrodku Młodzieżowym „Brama Bieszczad” w miejscowości Olchowa k/Leska. Opiekunami uczniów był ks. Radosław oraz Wychowawcy klas. Po przyjeździe na miejsce poznaliśmy animatorów oraz księdza Adama Lechwara, który prowadził rekolekcje, poprzez głoszenie Słowa Bożego. Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w konferencji oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu. Drugiego dnia wyruszyliśmy w teren, aby podziwiać piękno gór m.in. Kamień Leski. Byliśmy również
u pana Zdzisława Pękalskiego, który pokazał swoje rękodzieła i czytał wierszy, których jest autorem. Następnie udaliśmy się na drogę krzyżową w Zagórzu. Gdy wróciliśmy do ośrodka, odbyły się spotkania w grupach, prowadzone przez animatorów. Później uczestniczyliśmy w adoracji, a następnie we Mszy Świętej. Trzeciego dnia, etapem kończącym rekolekcje był akt przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana
i Zbawiciela. Mamy nadzieję, że ten kilkudniowy czas poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, konferencje oraz spowiedź, przybliżyła nam sens życia oraz sens przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Karolina M.