Zbiórka elektrozłomu 2014.01.17

Zbiórka zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz AGD; pralki, lodówki, suszarki, telewizory, komputery itp. 17 stycznia o godz. 1500 na parkingu przy kościele.

Zbiórkę prowadzi organizacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, którą założono Holandii w 1947 r. Początkowo działała w Europie Zachodniej, pomagając przede wszystkim Niemcom w odbudowie ich zniszczonego przez wojnę kraju, ale szybko zaczęła rozszerzać zakres swych prac na sąsiednie kraje, m.in. na Polskę. Dziś pełni swoją misję w 140 krajach świata. Wspiera prześladowany i uciskany Kościół, zwłaszcza na obszarach dotkniętych nędzą, np. w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i w Europie Wschodniej. Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspomaga finansowo zakony kontemplacyjne, kształcenie księży, zakonników i zakonnic, pomaga budować kościoły i kaplice, finansuje środki transportu, troszczy się też o uchodźców i wydaje publikacje. Dzieło Pomoc Kościołowi w Potrzebie zostało uznane przez Stolicę Apostolską w 1984 r. za ogólnokościelną organizację na prawie papieskim. W grudniu 2011 r. Benedykt XVI podniósł międzynarodowe katolickie dzieło Pomoc Kościołowi
w Potrzebie do rangi fundacji na prawie papieskim. Jej siedziba znajduje się
w Watykanie.

Organizacja ta odzyskuje z zebranych śmieci, to co jest wartościowe, następnie sprzedaje, a zarobione pieniądze są przekazane na wyżej wymienione cele.

Zachęcamy wszystkich włączenia się w akcję!