Birzmowanie 2013.09.18

Dziś uczniowie, którzy ukończyli w tym roku gimnazjum otrzymali z rąk J. E. Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza Sakrament Bierzmowania. Umocnieni Duchem Świętym niech idą do świata głosić swoim życiem Chrystusa. Znakiem misji jaki otrzymali bierzmowani jest katechizm dla młodzieży „Yucat”.

Wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę i świętowanie.

Dziękujemy także Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.