Młodzież w Tatrach – 2013.06.06-09

Oazowicze w Tatrach. Fajne klimaty.