Jubileusze małżeńskie – 2013.06.09

W niedzielne przedpołudnie, małżeństwa, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze 10, 15, 20, 25, 30, 35, itd. lat spotkały się na Mszy św. aby Bogu dziękować za łaskę sakramentu małżeństwa i prosić o Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin. Jubilatami
z największym stażem małżeńskim byli

Państwo Stanisława i Józef Wieczerzak z Krzemienicy (54 lata),

oraz Państwo Stanisława i Józef Babula z Rożniat (53 lata).

Wszyscy Jubilaci w czasie Mszy św. z wielkim wzruszeniem odnowili przysięgę małżeńską. Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Irek przypominając, że źródłem siły jest żywa obecność Chrystusa pomiędzy małżonkami.

Życzymy Czcigodnym Jubilatom wielu łask Bożych, a Patron naszej parafii św. Wojciech niech wyprasza obfite błogosławieństwo.