Pielgrzymka gimnazalistów na Święty Krzyż – 2013.05.24

Uczniowie trzecich klas gimnazjum uczestniczyli w Diecezjalnej Pielgrzymce gimnazjalistów na Święty Krzyż. Pielgrzymka była podziękowaniem Bogu za trzyletnią naukę w gimnazjum oraz prośbą o dobry wybór nowej szkoły.