Pielgrzymka dzieci rocznicowych 2021.05.29

W Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski,Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie, dzieci z klasy IV, przeżywające w tym roku rocznicę I Komunii św., dziękowały Panu Bogu za dar Chrystusa Eucharystycznego i zawierzyły się opiece Maryi. Po Mszy św., która była najważniejszym momentem pielgrzymowania, dzieci wraz z rodzicami, poznały historię powstania sanktuarium i zwiedzały miejsca do niego przyległe. Najwięcej czasu pielgrzymi spędzili na okazałej Golgocie, w której znajduje się ponad 40 kaplic i oratoriów, upamiętniających wydarzenia historyczne i wybitne postaci narodu polskiego.

Po obiedzie uczestnicy pielgrzymki, pojechali autokarem do Nowej Słupi, skąd Szlakiem Królewskim wędrowali na Łysą Górą, która zwana jest Świętym Krzyżem z racji relikwii Krzyża Pana Jezusa, przechowywanych  na szczycie góry od tysiąca lat. W Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy strzegą Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, był czas na modlitwę, adorację Krzyża Chrystusa, zwiedzanie muzeum misyjnego, wejście na wieżę, odpoczynek i zakup pamiątek.

Przed wyjazdem w drogę powrotną, dzieci miały okazję zobaczyć Gołoborze. Tak miejscowa ludność nazwała obszar bezleśny (goły od boru), znajdujący się na stoku pasma górskiego. Dzieci zapoznały się z procesem powstania gołoborza oraz posłuchały regionalnych legend.

Dziękujemy ks. Piotrowi za zorganizowanie pielgrzymki.