Nowa publikacja o naszej Parafii

Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej im. ks. Adama Kopycińskiego, Parafii pw. św Wojciecha w Gawłuszowicach oraz przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Mielcu została wydana kolejna publikacja na temat naszej Parafii. Autorem albumu jest P. Krzysztof Haptaś – mielecki historyk. „Wiara i tradycja. Gawłuszowice. Parafia z osiemsetletnią historią” – taki tytuł nosi opracowanie, które w syntetyczny sposób ujmuje życie parafii na przestrzeni wielu wieków. Poszczególne działy albumu obejmują historię parafii, opis kościoła i jego otocznia, cmentarz parafialny, kaplice mszalne oraz kapliczki i krzyże przydrożne. Na końcu zamieszczono również spis wybranej literatury źródłowej. Publikacja zawiera wiele zdjęć wcześniej nie publikowanych. Stanowi cenny przyczynek do poznawania i zachowania dziedzictwa minionych pokoleń, na których budowana jest współczesność. Album liczy 96 stron i jest w formacie 22 x 22 cm.
Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem znajomości historii naszej parafii zachęcamy do nabycia albumu.