Wezwanie do modlitwy

Przez całe wieki w trudnych doświadczeniach nasi ojcowie uciekali się do modlitwy. Wszystkie rodziny naszej parafii prosimy o modlitwę w intencji nawrócenia dla świata, ustania epidemii, potrzebne łaski dla personelu medycznego. Dla chorych o zdrowie, a dla zmarłych o życie wieczne.
Prosimy więc by wszyscy, którzy chcą, mogą i potrafią modlić się na różańcu odmawiali w swoich domach codziennie o 2020 przynajmniej jeden dzieciątek różańca (najlepiej jedną część). Niech modlą się dziadkowie, rodzice i dzieci. Można modlić się z Rodziną Radia Maryja (Różaniec w Radiu Maryja i TV Trwam jest codziennie o 20:00).
Wypraszajmy dla naszej wspólnoty parafialnej potrzebne łaski. Niech nam i naszym rodzinom towarzyszy opieka Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Wojciecha patrona parafii.