Kontynuacja prac remontowych przy kościele

Firma Budowlana Pana Kazimierza Gołdy „Portal” z Domaradza rozpoczęła prace przy posadowieniu kościoła (fundamentach). Rozebrano fragment chodnika pod sobotami i odkryto podwaliny. Wydaje się, że są to oryginalne podwaliny z czasów budowy kościoła. Ich stan wymaga koniecznego remontu. Inaczej budynek będzie dalej osiadał co widać w wielu miejscach. Prowadzone prace są trudne, gdyż wymagają stabilizacji całego budynku, który musi zostać zabezpieczony z zewnątrz i wewnątrz. Poniżej zdjęcia z rozpoczętych prac.

Zdjęcia nr: 2,3,4,5,6,10,12,13,14 – uszkodzone podwaliny;
Zdjęcia nr: 7,8,9,11 – gotowe wykopy pod wylanie betonowych „pecków” , głębokość 1,4 m; 20 cm żwiru i 120 cm betonu;
Zdjęcia nr: 18,19,20,21 – oryginalne kamienie pod podwalinami (fundamenty);
Zdjęcie nr: 15 – po rozbiciu kamienia podwalinowego wgłębienia po skamieniałych muszlach;
Zdjęcia nr: 23,24,26 – lisice, pionowe belki spinające ściany kościoła, wewnątrz w ozdobnych filarach, na zewnątrz pionowe nie zabudowane belki widoczne pod sobotami;