Nasze Roraty grudzień 2019

Tegoroczne roraty były znakomitą okazją do zapoznania się z biografią kardynała Stefana Wyszyńskiego – Sługi Bożego. Korzystając z materiałów zaproponowanych przez Małego Gościa Niedzielnego codziennie poznawaliśmy wydarzenia z życia Kardynała, Jego umiłowanie Matki Bożej i wielkie świadectwo wiary dla wszystkich. Umiłowanie przez Kardynała Boga, Matki Najświętszej i Ojczyzny stawało się inspiracją do podejmowania dobrych uczynków na co dzień. Wyrazem tego było przynoszone sianko do żłóbka. Spotkania te stanowią dobre przygotowanie do uroczystej beatyfikacji Kardynała, która będzie w czerwcu 2020 r.
Wszystkim, którzy gorliwie uczestniczyli w roratach gratulujemy.