Wszystkich Świętych 2019.11.01

Przy pięknej pogodzie, we Mszy św. na naszym parafialnym cmentarzu dziękowaliśmy Bogu za Braci i Siostry, którzy w pielgrzymce życia doszli przed nami do świętości. Wpatrując się w ich przykład i prosząc, aby za nami orędowali u Boga sami prosiliśmy Najlepszego Ojca w Niebie, by prowadził nas swoją łaską na drogach świętości. Stojąc na cmentarzu w naszej modlitwie pamiętaliśmy także o tych, którzy odeszli do wieczności i potrzebują naszej modlitwy.