Termomodernizacja budynku kościoła w Brzyściu

Informacja  z otwarcia ofert na zadanie :
Termomodernizacja budynku kościoła w Brzyściu