„Polska pod Krzyżem” Dymitrów Duży 2019.09.14

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września nasz dekanat włączył się w modlitewną inicjatywę „Polska pod Krzyżem”. Główne uroczystości odbyły się na lotnisku w Kruszynie koło Włocławka.

W naszym dekanacie takim miejsce szczególnej modlitwy był plac przy kopcu „Sursum corda” w Dymitrowie Dużym.
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16:00 Drogą Krzyżową w intencji Ojczyzny. Następnie była Msza. św. i modlitwa zawierzenia Ojczyzny i naszych rodzin.