ZAPYTANIE OFERTOWE

Parafia pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach zaprasza do składania ofert na wykonania prac w ramach projektu „Termomodernizacja budynku kościoła
w Brzyściu”

Poniżej dokumentacja postępowania.

ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNA – BRZYŚCIE

Termomodernizacja w Brzyściu – przedmiar

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy