Archive for Bez kategorii

Uroczystości patriotyczne 2018.11.10

Dzisiejsze Uroczystości patriotyczne w naszej Parafii i Gminie poprzedzone były piątkowym „Patriotycznym śpiewaniem”. Wspaniała patriotyczna akademia poruszyła serca i umysły wielu osób.

Dziś licznie zebrani Parafianie wraz z Władzami Samorządowymi, Pocztami Sztandarowymi, Harcerzami modliliśmy się za pomyślność Ojczyzny. Dziękując Bogu i ludziom za wolność patrzymy w przyszłość i chcemy pięknie ją budować. Po Mszy św. wszyscy udaliśmy się na plac przy kościele, obok pomnika św. Jana Pawła II i tam zasadziliśmy potomka dębu „Bartek” – najstarszego w Polsce. Sadzonkę otrzymaliśmy z Nadleśnictwa Mielec za co serdecznie dziękujemy.

Patriotyczne śpiewanie 2018.11.09

Dziś w naszej szkole odbyła się patriotyczna akademia.

Dzień skupienia dla małżeństw 2018.11.04

Z inicjatywy Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin w dekanacie Baranów sandomierski 4 listopada br. w Gawłuszowicach odbył się dekanalny dzień skupienia dla małżeństw. W czasie Mszy św. przedpołudniowych ks. dr Tomasz Cuber, Dyrektor Duszpasterstwa rodzin głosił słowo Boże. Kaznodzieja podkreślał wielką wartość małżeństwa, pokazując jednocześnie, że małżonkowie są dla siebie darem od Boga. Mają chronić swoje małżeństwo jak największy skarb i podejmować nieustanną pracę nad jego rozwojem. Po zakończeniu każdej Mszy św. było udzielane indywidualne błogosławieństwo dla małżonków zebranych w kościele.
Po Mszy św. o godz. 1130 delegacje małżonków z poszczególnych parafii Dekanatu, a także parafianie gawłuszowiccy udali się do remizy w Gawłuszowicach. Dzięki gościnności Pań z lokalnego Stowarzyszenia uczestnicy spotkania mogli się posilić.
Po obiedzie spotkanie prowadzili Państwo Bąkowie z Ostrowca Świętokrzyskiego. Małżonkowie, dając świadectwo własnego życia podkreślali wartość modlitwy w codziennym pokonywaniu trudności. To modlitwa buduje więź z Chrystusem i jednocześnie utwierdza małżeńską miłość, ucząc ofiary dla współmałżonka.
Uczestnicy spotkania nie tylko uważnie wsłuchiwali się w głos Państwa Bąków, ale także sami mieli okazję do złożenia świadectwa. Jedno z małżeństw opowiadało o swojej codziennej wspólnej modlitwie małżeńskiej. Wskazywali, że czas poświęcony Panu Bogu zawsze przynosi obfite owoce w ich życiu.
Spotkanie zakończono wspólną modlitwą mężów za żony i żon za mężów. Wiele osób biorących udział w spotkaniu było wdzięcznych za duchowe ubogacenie i pokazanie wielu dróg małżeńskiego życia. Dzień skupienia był także zachętą do włączenia się w Domowy Kościół.

Wszystkich Świetych 2018.11.01

Przy pięknej pogodzie, w podniosłej atmosferze, we wspólnocie parafialnej i w obecności wielu gości przeżywaliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych.  Centralnym wydarzeniem tego dnia była Msza św. na naszym parafialnym cmentarzu.

Remont kościoła 2018.10

Trwają prace remontowe przy naszym kościele.